Αναζήτηση
Greek
Ηλεκτρολογικό Υλικό
  Επιτραπέζια Σκεύη Μελαμίνης
   Menu Close

   Όροι επιστροφών & επισκευών

   Όροι επιστροφών & επισκευών

   Οι επιστροφές θα γίνονται αφού πρώτα έχει ενημερωθεί ο πωλητής ή η εταιρεία.

   Οι επιστροφές καινούριων προϊόντων (λόγω λάθους στην παραγγελία ή την αποστολή) θα γίνονται στην αρχική τους συσκευασία εντός μήνα από την τιμολόγησή τους και με την τρέχουσα τιμή καταλόγου.

   Τα ελαττωματικά προϊόντα εντός εγγύησης θα επισκευάζονται και θα επιστρέφονται στον πελάτη.
   Αν δεν επισκευάζονται, θα αντικαθίστανται.

   Αν έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ή η βλάβη δεν οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος, η επισκευή θα χρεώνεται.

    

   Προϊόντα που δεν επιστρέφονται:

   1. Λάμπες αλογόνου - ECO
   2. Λάμπες φθορίου: Κυκλικές - Τ4 - Τ5 - Τ8
   3. Λάμπες ιωδίνης
   4. Λάμπες κιτρινισμένες & προϊόντα που έχουν υποστεί έντονη φθορά από τη χρήση.
   5. Προϊόντα σπασμένα. (Πριν παραληφθούν, τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται από τον πελάτη και αν είναι σπασμένα, να μην παραλαβάνονται.)